NHIỆT ĐIỆN SÔNG HẬU 1

Địa điểm công trình

Khách hàng

Tiêu chuẩn cọc

Khối lượng

Thời gian thực hiện

: Hậu Giang

: Tổng Công Ty Cổ Phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC)

: PHC D700, D800

: 60,000m

: 2016-2019


Một số hình ảnh dự án:

 Cẩu hạ cọc tại dự án 

 

 Bãi tập kết cọc

 

 Hình ảnh cọc sau khi thi công