BIỆN PHÁP THI CÔNG CỌC

Bước 1: Tập kết cọc bê tông, kiểm tra máy ép cọc, chuẩn bị sẵn sàng các dụng cụ cần thiết để chuẩn bị ép cọc bê tông

 Bước 2: Cẩu cọc từ vị trí tập kết đưa vào máy ép

Bước 3: Điều chỉnh mũi cọc bê tông vào đúng vị trí tim đã xác định, chỉnh cọc theo hướng thẳng đứng.

Bước 4: Tiến hành trình ép đoạn đầu tiên.

Bước 5: Tiếp tục ép cho đến khi hết đoạn cọc mũi đầu tiên, đưa cọc thứ 2 vào vị trí, chỉnh hai đầu cọc khớp nhau và tiến hành hàn nối.

 

Tiếp cục hành trình ép cho đến khi đạt độ sâu và lực ép thiết kế cho phép

Việc dừng ép cọc được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

+ Mũi cọc đạt độ sâu thiết kế và lực ép đầu cọc không nhỏ hơn Pmin.

+ Nếu mũi cọc chưa đạt độ sâu thiết kế và lực ép cọc nhỏ hơn Pmin thì việc ép cọc vẫn tiếp tục cho đến khi lực ép đạt Pmin

Đơn vị thi công sẽ thông báo với tư vấn giám sát, chủ đầu tư, tư vấ thiết kế khi có sự khác biệt của giá trị lực ép và chiều sâu ép cọc để có hướng giải quyết, khi cần thiết làm khảo sát đất bổ sung, làm thí nghiệm kiểm tra để có cơ sở kết luận xử lý.

 

HÌNH ẢNH THI CÔNG THỰC TẾ

1. Vận chuyển cọc

 

2. Tập kết cọc đến khu vực ép cọc

 

3. Thi công ép cọc

 

4. Hàn nối cọc và kiểm tra đường hàn tại công trường

 

5. Ép lối cho đoạn cuối cùng - Hoàn thành công tác ép cọc