CẢNG POSCO

Địa điểm công trình

Chủ đầu tư

Tiêu chuẩn cọc

Khối lượng

Thời gian thực hiện

: KCN PHÚ MỸ 1, BÀ RỊA - VŨNG TÀU

: Công Ty POSCO SS VINA

: PHC D700C

: 20,000m

: 2013


Một số hình ảnh dự án:

 

 

Hình ảnh cọc sau khi thi công