CẢNG NHÀ MÁY PHÂN BÓN CAMPUCHIA

Địa điểm công trình

Chủ đầu tư

Tiêu chuẩn cọc

Khối lượng

Thời gian thực hiện

: Xã Somrothom, huyện  Kean Svay, tỉnh Kandal, Campuchia.    

: Nhà Máy Phân Bón Năm Sao

: PHC D600C, D700C

: 20,000m

: 2012-2013


Một số hình ảnh dự án:

 Cẩu hạ cọc tại dự án

 

  Thi công ép cọc

 

  Hình ảnh cọc sau khi thi công