VINHOME GRAND PARK QUẬN9

Địa điểm công trình

Chủ đầu tư

Tiêu chuẩn cọc

Khối lượng

Thời gian thực hiện

: P. Long Bình và Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp.HCM

Tập đoàn Vin Group

: PHC D350

: 30,000m

: T2/2020


Một số hình ảnh dự án: