VINCOM BẠC LIÊU

Địa điểm công trình

Chủ đầu tư

Tiêu chuẩn cọc

Khối lượng

Thời gian thực hiện

: Đường Trần Huỳnh, Tp. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Li

Tập đoàn VinGroup

: PHC D350

: 30,000m

: T2/2020


Một số hình ảnh dự án: