TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI

Địa điểm công trình

Khách hàng

Tiêu chuẩn cọc

Khối lượng

: Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM

: Công ty Cổ phần Licogi 16

: PHC D500C

: 15,000m


Một số hình ảnh dự án: