TRUNG TÂM PHÂN PHỐI RYOBI VIỆT NAM

Địa điểm công trình

Khách hàng

Tiêu chuẩn cọc

Khối lượng

Thời gian thực hiện

: Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh

: Công Ty Obayashi Việt Nam

: PHC D300A, D350A, 500A

: 30,000m

: 2015


Một số hình ảnh dự án:

 

Thi công ép cọc