THE MARIS

Địa điểm công trình

Chủ đầu tư

Tiêu chuẩn cọc

Khối lượng

Thời gian thực hiện

: KCN Long Sơn, Bà Rịa Vũng Tàu

: Công ty TNHH Allgreen Vượng Thành - Trùng Dương

: PHC D600

: 60,000m

: T9/2020


Một số hình ảnh dự án: