SENTURIA CENTRAL POINT

Địa điểm công trình

Chủ đầu tư

Tiêu chuẩn cọc

Khối lượng

Thời gian thực hiện

Khu Công nghệ cao Quận 9

Công ty CP BĐS Tiến Phước

: PHC D300

: 25,000m

: T2/2020


Một số hình ảnh dự án: