SÂN BAY TRÀ NÓC - CẦN THƠ

Địa điểm công trình

Chủ đầu tư

Tiêu chuẩn cọc

Khối lượng

Thời gian thực hiện

: Trà Nóc - Cần Thơ

: Cụm Cảng Hàng Không Việt Nam

: PHC D600B

: 13,000m

: 2015


Một số hình ảnh dự án: