NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN SÔNG HẬU 1

Địa điểm công trình

Khác hàng

Khách hàng

Tiêu chuẩn cọc

Khối lượng

Thời gian thực hiện

: Hậu Giang

: Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội

: Tổng Công Ty Xây Lắp máy Việt Nam - CTCP Lalima

: PHC D600, D400

: 400,000m

: 2016-2019


Một số hình ảnh dự án:

Vận chuyển cọc bằng xà lan cặp mạn

 

Trung chuyển và cẩu hạ cọc

 

Cọc được tập kết tại công trình

 

Thi công ép cọc bằng robot