MỞ RỘNG NHÀ MÁY SAMSUNG E COMPLEX

Địa điểm công trình

Khách hàng

Tiêu chuẩn cọc

Khối lượng

Thời gian thực hiện

: Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh

: Công Ty Cổ Phần Công Trình Ngầm FECON

: PHC D500

: 40,000m

: 2015


Một số hình ảnh dự án:

 

Thi công ép cọc tại công trường