MỞ RỘNG NHÀ MÁY CÔNG TY THỰC PHẨM NAM DƯƠNG

Địa điểm công trình

Chủ đầu tư

Tiêu chuẩn cọc

Khối lượng

Thời gian thực hiện

: KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh

: Công Ty Thực Phẩm Nam Dương

: PHC D400A, PHC D500A

: 15,000m

: 2016


Một số hình ảnh dự án:

 

Cẩu hạ và thi công cọc tại công trường