LPG CAVERN AND LOADING/UNLOADING FACILITIES

Địa điểm công trình

Chủ đầu tư

Tiêu chuẩn cọc

Khối lượng

Thời gian thực hiện

 Lô 01~08 KCN Cái Mép, thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Công ty TNHH Hyosung Việt Nam

: PHC D400 & D500

: 30,000m

: 12/2019


Một số hình ảnh dự án: