LAKE VIEW CITY

Địa điểm công trình

Chủ đầu tư

Tư vấn dự án

Tiêu chuẩn cọc

Khối lượng

Thời gian thực hiện

: Phường An Phú, Quận 2

: Công Ty Cổ Phần Phát Triển Quốc Tế Thế Kỷ 21

: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Địa Ốc NOVA

: PHC D300A, D350A

: 150,000m

: 2016-2017


Một số hình ảnh dự án:

Tổng quan dự án

 

Robot thi công ép cọc

 

Robot thi công ép cọc - Bãi chứa cọc