KHU NHÀ Ở THẤP TẦNG

Địa điểm công trình

Khách hàng

Tiêu chuẩn cọc

Khối lượng

: Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

: Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Hưng Lộc Phát.

: PHC D300

: 82,000m


Một số hình ảnh dự án:

 

 

Tập kết và thi công ép cọc