KHU NHÀ Ở GIA PHƯỚC

Địa điểm công trình

Khách hàng

Tiêu chuẩn cọc

Khối lượng

: Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Livo

: PHC D300

: 12,000m


Một số hình ảnh dự án:

 

Tập kết và thi công ép cọc