KHU ĐÔ THỊ VIN CITY QUẬN 9

Địa điểm công trình

Chủ đầu tư

Tiêu chuẩn cọc

Khối lượng

Thời gian thực hiện

Phường Long Bình, Quận 9

: Tập đoàn Vin Group

: PHC D350

: 72.000md


Một số hình ảnh dự án: