KHU DÂN CƯ NHƠN ĐỨC 

Địa điểm công trình

Khách hàng

Tiêu chuẩn cọc

Khối lượng

Thời gian thực hiện

: Nhơn Đức, Nhà Bè. Tp Hồ Chí Minh

: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thuận Hưng

: PHC D300A

: 110,000m

: 2016-2018


Một số hình ảnh dự án:

 Cẩu hạ cọc tại công trường

 

Thi công ép cọc bằng dàn cơ