ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN 220KV KIÊN BÌNH - PHÚ QUỐC

Địa điểm công trình

Chủ đầu tư

Tiêu chuẩn cọc

Khối lượng

Thời gian thực hiện

: Kết nối xã Kiên Bình (huyện Kiên Lương) đến Phú Quốc.

Tổng công ty Điện lực miền Nam

: PHC D600 & D700 & D800

: 35,000m

: 12/2019


Một số hình ảnh dự án: