CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NEEU

Địa điểm công trình

Chủ đầu tư

Tiêu chuẩn cọc

Khối lượng

Thời gian thực hiện

: Đường D1, KCN Thành Thành Công, Tây Ninh

Công ty TNHH công nghiệp NEEU

: PHC D300 và PHC D350

: 20,000m

: T2/2020


Một số hình ảnh dự án: