CELADON CITY - PLOT A6

Địa điểm công trình

Chủ đầu tư

Khách hàng

Tiêu chuẩn cọc

Khối lượng

Thời gian thực hiện

: Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

: GAMUDA Land

: Công ty Cổ Phần FECON South.

: PHC D450 & D500

: 20,000m

: 10/2019


Một số hình ảnh dự án: