CELADON CITY - PLOT A5

Địa điểm công trình

Chủ đầu tư

Khách hàng

Tiêu chuẩn cọc

Khối lượng

Thời gian thực hiện

: Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

: GAMUDA Land

: Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Ricons.

: PHC D500

: 18,000m

: 12/2018


Một số hình ảnh dự án:

 

 

Tập kết và thi công ép cọc