CẦU RẠCH RỘP 1 - GIAI ĐOẠN 2

Địa điểm công trình

Chủ đầu tư

Tiêu chuẩn cọc

Khối lượng

Thời gian thực hiện

: Trên đường trục Bắc Nam, thuộc KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp.HCM

: Công Ty Cổ Phần KCN Hiệp Phước (HIPC)

: PHC D400A

: 16,000m

: 2019


Một số hình ảnh dự án:

Thi công ép cọc bằng dàn cơ