BIỆT THỰ PHỐ DÔNG

Địa điểm công trình

Khách hàng

Tiêu chuẩn cọc

Khối lượng

: Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

: Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng FDC.

: PHC D300

: 30,000m


Một số hình ảnh dự án:

 

 

Tập kết và thi công ép cọc