BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI

Địa điểm công trình

Chủ đầu tư

Tiêu chuẩn cọc

Khối lượng

Thời gian thực hiện

314 Đường Nguyễn Trãi, Quận 3, TP.HCM

: Bệnh Viện Nguyễn Trãi

: PHC D400A, D600A

: 11,000m

: 2019


Một số hình ảnh dự án:

 

Hình ảnh thi công bằng dàn cơ